DOMENII DE ACTIVITATE
ALE MEMBRELOR

Despre AFAFCI

Asociatia Femeilor de Afaceri si a Femeilor Conducãtoare de Intreprinderi Brasov (AFAFCI), constituitã în ianuarie 2004, este o organizatie neguvernamentalã cu personalitate juridicã, non profit si apoliticã. AFAFCI este continuatoarea Asociatiei Femeilor Manager Brasov, ONG creat în anul 1997.

AFAFCI este membru fondator al CAFA (Coalitia Asociatiilor Femeilor de Afaceri) din Romania.

Scopul AFAFCI
Scopul AFAFCI


> Crearea cadrului organizatoric pentru femeile de afaceri si femeile conducãtoare din municipiul si judeþul Brasov în vederea realizãrii ideilor si actiunilor care sã conducã la promovarea membrelor, a firmelor conduse de acestea;
> Integrarea asociaþiei în parteneriatul public - privat în vederea susþinerii intereselor mediului de afaceri din România.
> Contributie prin intermediul membrelor si activitatilor desfasurate, la dezvoltarea comunitatii locale si la sprijinirea initiativelor acesteia .............

Misiune, Viziune si Valori ale AFAFCI

Viziunea AFAFCI

AFAFCI îsi propune sã devinã unul dintre principalii reprezentanti ai mediului economic local, un factor de influenþã în lobby si advocacy regional si naþional.

Misiunea AFAFCI
AFAFCI uneste, sprijinã si promoveazã femeile de afaceri si femeile manager facilitându-le parteneriatul, schimbul de resurse si de bune practici.

Valorile AFAFCI:
Unitate, Continuitate, Feminitate, Creativitate, Implicare

Conditii de aderare la AFAFCI

CONDIÞII DE ADERARE LA AFAFCI

 

Pentru a fi acceptate ca membre ale asociaþiei candidatele trebuie sã fie, conform art.6 din Statutul Afafci:
a. Femei care au investit într-o întreprindere de producþie, de servicii, comerþ, construcþii etc. pe care o conduc;
b. Persoane fizice autorizate sã desfãºoare activitãþi  independente;
c. Femei manager care prin natura muncii lor  pot sprijini activitatea asociaþiei, chiar dacã ............

Colaborarea AFAFCI cu alte asociatii din tara si din strainatate

1.Coaliþia Asociaþiilor Femeilor de Afaceri din România (CAFA www.cafa.ro)
AFAFCI este membru fondator al Coaliþiei Asociaþiilor Femeilor de Afaceri din România constituitã ....


2.Camera de Comerþ ºi Industrie Braºov (CCIBv www.ccibv.ro)
2006 - 2010 - patru membre Afafci au fãcut parte din board-ul Camerei de Comert si Industrie Brasov – Luana Popa (vicepreºedinte), Ana Oniþã, Imelda Steinbinder, Adriana Ispas (director general) ...


3. TIAW (www.tiaw.org)
în  perioada anilor 2008 – 2009 Afafci a fãcut parte din reþeua "Alianþa Internþionalã a Femeilor"(TIAW) .

Statutul revizuit in iunie 2010
STATULUL - ASOCIAþIEI  FEMEILOR  DE  AFACERI ªI  A FEMEILOR  CONDUCÃTOARE  DE  îNTREPRINDERI din  Braºov