Despre noi

 

Asociatia Femeilor de Afaceri si a Femeilor Conducãtoare de Intreprinderi Brasov (AFAFCI), constituitã în ianuarie 2004, este o organizatie neguvernamentalã cu personalitate juridicã, non profit si apoliticã.

AFAFCI este continuatoarea Asociatiei Femeilor Manager Brasov, ONG creat în anul 1997.

De la început, membrele asociatiei si-au propus sã fie demne urmase ale doamnelor din orasul de la poalele Tâmpei, care în anul 1850 au înfiintat “Reuniunea Femeilor Române”, prima organizatie de femei din tara noastrã menitã a ocroti fetitele orfane  si a contribui la emanciparea culturalã a femeilor române .

“Frumoasã muncã au sãvârsit femeile române ale Ardealului, ajungând un factor însemnat, care a ridicat scoli pentru învãtãmântul femenin, a dezvoltat industria nationalã si viata economocã femininã, a fãcut serviciile asistentei sociale,  stând totdeauna la înãltime, pentru a reprezenta virtutea poporului nostru cu demnitate”- scria Maria Baiulescu, presedinta Uniunii Femeilor din România la anul 1900 în revista “Boabe de grâu”.

AFAFCI este membru fondator al Coalitiei Asociatiilor Femeilor de Afaceri din România constituitã în ianuarie 2004

Scopul AFAFCI

  • Crearea cadrului organizatoric pentru femeile de afaceri si femeile manager din municipiul si judetul Brasov în vederea realizãrii ideilor si actiunilor care sã conducã la promovarea membrelor, a firmelor conduse de acestea;
  • Integrarea asociatiei în parteneriatul public – privat în vederea sustinerii intereselor mediului de afaceri din România.
  • Contributie prin intermediul membrelor si activitatilor desfasurate, la dezvoltarea comunitatii locale si la sprijinirea initiativelor acesteia.

Viziunea AFAFCI

AFAFCI îsi propune sã devinã unul dintre principalii reprezentanti ai mediului economic local, un factor de influentã în lobby si advocacy regional si national.

Misiunea AFAFCI

AFAFCI uneste, sprijinã si promoveazã femeile de afaceri si femeile manager facilitându-le parteneriatul, schimbul de resurse si de bune practici.

Valorile AFAFCI:

Unitate, Continuitate, Feminitate, Creativitate, Implicare