Criterii de eligibilitate si de selectie Femina Vip Brasov, editia a VI-a

ANEXA 1

Criterii de eligibilitate

 • Candidata trebuie să își desfășoare activitatea în județul Brașov;
 • Canditata nu poate fi membră în jurii;
 • Membrele AFAFCI, rudele și afini de gradul I ai acestora, precum și sponsorii evenimentului nu participă la competiție. 

Criterii generale de selectie

 • Contribuție semnificativă în domeniul de activitate;
 • Finalizarea unei inițiative în beneficiul comunității locale;
 • Activitatea unei societăți comerciale/organizații rentabile;
 • Crearea de noi locuri de muncă;
 • Inovație în tehnologie sau servicii;
 • Crearea unui suport material pentru grupuri/persoane defavorizate;
 • Carieră de excepție;
 • Recunoscută ca o personalitate în comunitate;
 • Entuziasm, pasiune, talent, implicare;
 • Remarcată ca un lider de opinie;

La sectiune ECONOMIC, AFAFCI fiind o organizatie a femeilor de afaceri, va rugam sa precizati si:

– data infiintarii firmei

– numar de asociati

– calitatea dumneavoastra in firma

– numar de angajati

– cifra de afaceri

Am luat la cunostinta: semnatura si data

(cand se  semneaza  si  fisa  de  inscriere)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *