Regulament de organizare Femina Vip Brasov editia a VI-a

„Recunoasterea este o provocare si un stimulent”

 

Proiectul “Femina Vip Braşov” va încununa femeile care prin muncă, perseverenţă, pasiune, talent, au contribuit, în mod remarcabil la dezvoltarea comunităţii braşovene, la aprecierea ei pe plan naţional şi internaţional.

ORGANIZATORI

Asociaţia Femeilor de  Afaceri şi a Femeilor Conducătoare de Intreprinderi Braşov (A.F.A.F.C.I.)

in colaborare cu:

 • Consiliul Judeţean Braşov;
 • Consiliul Local Braşov; Primaria Braşov;
 • Inspectoratul Scolar;
 • Consiliul National al Rectorilor
SCOPUL
 • Promovarea performanţei femeilor din comunitatea locală;
 • Crearea de modele feminine din diferite domenii de activitate;
 • Cresterea contribuţiei feminine la soluţionarea problemelor comunităţii braşovene;
 • Incurajarea iniţiativei feminine;
PERIOADA DE DESFASURARE:  25 aprilie – 16 septembrie 2018
 MOD DE FINALIZARE

 Decernarea Trofeului „Femina Vip Braşov” si a premiilor pe categorii in cadrul Galei de festivitati care se va desfăşura în data de 16 septembrie 2018 in Aula Universitatii Transilvania Brasov.

PREMII

 • Marele premiu: “TROFEUL FEMINA VIP BRAŞOV 2018”;
 • Premiul pentru rezultate deosebite in domeniul economic – de business;
 • Premiul pentru rezultate deosebite în activitatea ONG si socială;
 • Premiul pentru performanţe în domeniul cultural – artistic;
 • Premiul pentru rezultate remarcabile în domeniul sănătăţii;
 • Premiul pentru rezultate deosebite în formarea şi educarea tinerei generaţii.

JURIZARE

 • Trofeul “Femina Vip Braşov” ediţia VI reprezentanţi ai :
 • Asociaţiei Femeilor de Afaceri şi a Femeilor  Conducătoare de Întreprinderi Braşov;
 • Sponsorului principal;
 • Celei mai mari firme din judetul Brasov, luand drept criteriu cel mai mare numar de angajati din anul 2017, asa cum reiese din bilantul publicat pe siteul Ministerului de Finante;

 

 • Premiul pentru rezultate remarcabile în domeniul economicreprezentanti ai:
 • Asociaţiei Femeilor de Afaceri şi a Femeilor  Conducătoare de Întreprinderi  Braşov;
 • Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov;
 • Celei mai mari firme din judetul Brasov, lunand drept criteriu Cifra de Afaceri din anul 2017 asa cum reiese din bilantul publicat pe siteul Ministerului de Finante.

 

 • Premiul pentru rezultatedeosebite în activitatea ONG si socială – reprezentanti ai :
 • Asociaţiei Femeilor de Afaceri şi a Femeilor Conducătoare de Întreprinderi  Braşov;
 • Consiliului Judeţean – Direcţia de Integrare Europeană;
 • Primăriei – Direcţia Servicii Sociale;
 • Ai unui ONG local.

 

 • Premiul pentru performanţe în domeniul cultural-artistic reprezentanti ai :
 • Asociaţiei Femeilor de Afaceri şi a Femeilor Conducătoare de Întreprinderi  Braşov;
 • Consiliului Judeţean – Comisia pentru cultură;
 • Biblioteca judeteana.

 

 • Premiul pentru rezultate deosebite în domeniul sănătăţii – reprezentanti ai :
 • Asociaţiei Femeilor de Afaceri şi a Femeilor Conducătoare de Întreprinderi  Braşov;
 • Colegiului Medicilor Dentişti;
 • Colegiului Farmaciştilor;
 • Colegiului Medicilor Generalisti;

 

 • Premiul pentru rezultate remarcabile în formarea şi educarea tinerei generaţii – reprezentanti ai:
 • Asociaţiei Femeilor de Afaceri şi a Femeilor Conducătoare de Întreprinderi  Braşov;
 • Inspectoratului Şcolar al judeţului Braşov;
 • Consiliului Naţional al Rectorilor;

 

MEDIATIZARE

Prin campanie de presă: emisiuni radio şi TV, spoturi şi clipuri publicitare, articole în presă (ştiri, interviuri, casetă publicitară etc.), conferinţe de presă, precum şi materiale publicitare – evenimente desfăşurate sub egida “Femina Vip Braşov”, ediţia VI – 2018. 

SPONSORIZARE

Fondurile necesare Proiectului “Femina Vip Braşov”, ediţia VI – 2018 se vor obţine şi prin colaborarea cu sponsorii.

În acest sens, A.F.A.F.C.I. Braşov este deschisă colaborării cu firme şi organizaţii care doresc să se alăture, ca sponsori, realizării acestui proiect comunitar.

Criterii de eligibilitate si de selectie Femina Vip Brasov, editia a VI-a

ANEXA 1

Criterii de eligibilitate

 • Candidata trebuie să își desfășoare activitatea în județul Brașov;
 • Canditata nu poate fi membră în jurii;
 • Membrele AFAFCI, rudele și afini de gradul I ai acestora, precum și sponsorii evenimentului nu participă la competiție. 

Criterii generale de selectie

 • Contribuție semnificativă în domeniul de activitate;
 • Finalizarea unei inițiative în beneficiul comunității locale;
 • Activitatea unei societăți comerciale/organizații rentabile;
 • Crearea de noi locuri de muncă;
 • Inovație în tehnologie sau servicii;
 • Crearea unui suport material pentru grupuri/persoane defavorizate;
 • Carieră de excepție;
 • Recunoscută ca o personalitate în comunitate;
 • Entuziasm, pasiune, talent, implicare;
 • Remarcată ca un lider de opinie;

La sectiune ECONOMIC, AFAFCI fiind o organizatie a femeilor de afaceri, va rugam sa precizati si:

– data infiintarii firmei

– numar de asociati

– calitatea dumneavoastra in firma

– numar de angajati

– cifra de afaceri

Am luat la cunostinta: semnatura si data

(cand se  semneaza  si  fisa  de  inscriere)